Proiectul cultural “Incubatorul talentelor 2021” – declarat câștigator al unei finanțări nerambursabile

Toate activitățile Asociației Șansă Competițională sunt caracterizate prin susținerea instituțională pe care fondatorii au reușit să o obțină prin semnarea a numeroase parteneriate cu instituții de stat sau cu companii particulare, fapt care a făcut posibil ca resursele umane ale ASC să fie formate preponderent din voluntari cu înaltă pregătirede specialitate (marea majoritate sunt profesori cu atestate de practică și cu bogată experiență pedagogică).

Totodată, datorită bunelor relații întreținute cu conducerea Liceului Vocațional de Artă, toate parteneriatele comune cu această unitate de învățământ sunt acreditate ca acțiuni extracuriculare avizate de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, ceea ce conduce la implicarea a numeroși inspectori școlari în monitorizarea proiectelor.

Scopul major al acestui proiect este de a crea un instrument prin care realizările elevilor din învățământul vocațional să poată fi cunoscute la o scară mult mai largă, prin crearea de conținut și diseminarea acestuia în mediul virtual, beneficiul major urmărit fiind acela de a obține notorietatea cât mai timpurie a micilor artiști, urmărindu-se astfel deschiderea a cât mai multe oportunități în cariera artistică viitoare.

Obiectivele concrete, imediate, sunt: 

  • realizarea unui website tip revistă, structurat pe domenii artistice
  • crearea unui grup de utilizatori generatori de conținut audio-video
  • atragerea în proiect a unor nume de mare rezonanță și cu mare influență în industria muzicală
  • realizarea unor materiale de calitate pentru instrumentiștii care participă la diverse concursuri online, sau care trimit aplicații la diverse instituții de învățământ din străinătate pentru fazele de preselecție la admitere
  • punerea bazelor unei școli de jurnalism artistic
  • adaptarea tinerilor artiști la noile provocări generate de schimbarea modalităților de afirmare artistică, în contextul creșterii importanței prezenței în mediul virtual.